Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Τράπεζα Πειραιώς

Αριθμός Λογαριασμού:
55 0410 0453 815

IBAN:
GR30 0172 5040 0055 0410 0453 815

Εθνική Τράπεζα

Αριθμός Λογαριασμού:
817/609494-53

IBAN:
GR5301108170000081760949453

Alpha Bank

Αριθμός Λογαριασμού:
534-002101-137559

IBAN:
GR0201405340534002101137559